Legal News

Notes d'interès

Nota d'interès 1/2024: Finalitza el termini per presentar el model M 720
El dia 30 de març vinent finalitza el termini per presentar el model M 720 d'inversions a l'estranger. Estan obligats a presentar aquesta declaració els residents a Espanya que posseeixin béns o drets a l'estranger, o que havent-los posseït els haguessin deixat de posseir durant l'any 2023. Especialment: Immobles, Comptes Bancaris i Valors Mobiliaris. Si […]
5 març, 2024
Nota d'Interès 4/2024. Canvis en la cotització a la Seguretat Social dels autònoms
A partir de l´1/1/2023, el Reial Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol de 2022 estableix que la quota que els autònoms han de pagar a la Seguretat Social es calcularà en funció dels ingressos que previsiblement tindran per la seva activitat empresarial / professional durant l'any. La persona treballadora autònoma haurà de triar la […]
5 abril, 2023
Nota d'Interès 3/2023: Finalitza el termini per presentar el model 720 d'inversions a l'estranger
El proper dia 31 de març finalitza el termini per presentar el Model 720 d'inversions a l'estranger. Estan obligats a presentar aquesta declaració els residents a Espanya que tinguin béns o drets fora del territorio Espanyol. Per tant, convé afanyar-se a sol·licitar la informació a les entitats financeres estrangeres en què tingui dipòsits o actius […]
15 març, 2023
Nota d'Interès 9/2021: Reduir les sancions tributaries
El passat dia 9 de juliol es va aprovar la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en la qual, entre altres disposicions, es va establir una reducció de les sancions i recàrrecs tributaris.
21 setembre, 2021
Nota d'Interès 8/2021: Modificacions en el règim de vendes a distància
A partir de l’1 de juliol entra en vigor la normativa europea que canvia el règim de vendes a distància intracomunitàries i en importacions de béns d'escàs valor.
23 juny, 2021
Nota d'Interès 7/2021: Legislació en matèria de prevenció de riscos laborals i sancions
D'acord amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses tenen l'obligació de crear un pla d'avaluació de riscos i un pla de prevenció de riscos laborals. Molt sovint és objecte d'inspecció laboral comprovar que s'està efectuant el pla d'avaluació i prevenció. L’incompliment comporta importants sancions.
7 juny, 2021
Nota d'Interès 6/2021: Aplicació del Real Decreto 902/2020 del 13 d’octubre, sobre la igualtat retributiva entre dones i homes
El passat 14 d'abril, va entrar en vigor el Reial Decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes. El mateix es basa en la transparència retributiva, per tal d'aconseguir l'efectiva igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva.
31 maig, 2021
Nota d'Interès 5/2021: Nou règim sancionador per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil
A partir de l'entrada en vigor de Reial Decret Llei 2/2021, de data 30 de gener, queda modificat el règim sancionador per l'incompliment de l'obligació de dipositar els comptes anuals en terme.
13 abril, 2021
Nota d'Interès 4/2021: Ajudes directes a empresaris i professionals previstes en el RD-Llei 5/2021
El 13 de març del 2021 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 amb la finalitat d’aplicar un catàleg de mesures que ajudin als empresaris i professionals.
7 abril, 2021
Nota d'Interès 3/2021: Campanya de l'Impost sobre la Renda 2020
El proper 1 d'abril comença la Campanya de la Renda. El termini per a la presentació de les declaracions s'estendrà fins al 30/06/2021. Aquí, els punts més importants i les dates a tenir en compte per a la seva deguda presentació.
30 març, 2021
Nota d'Interès 2/2021: Nova pròrroga dels ERTOS
A data 27 de gener de 2021, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret- Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. A continuació, el nostre breu resum.
1 febrer, 2021
Nota d'Interès 1/2021: Què es el secret empresarial i quines mesures adoptar per a protegir-lo
Al març de 2019 va entrar en vigor la Llei 1/2019 de Secrets Empresarials que busca protegir la informació confidencial relativa a tot tipus de negocis, de l'incompliment de la confidencialitat per part d'empleats o tercers col·laboradors, així com espionatge o altres pràctiques deslleials.
12 gener, 2021
Nota d'Interès 46/2020: Efectes del Brexit en el tractament d'IVA de les vendes a Regne Unit
Comentem breument els canvis que es produiran a partir de l'1 de gener de 2021, després de concretar-se la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, principalment pel que fa a les obligacions relacionades amb l'IVA per als negocis que realitzin lliuraments de béns en aquest país.
28 desembre, 2020
Nota d'Interès 45/2020: Mesures urgents de suport al sector turístic, a l'hostaleria, al comerç i en matèria tributària
El dia d'avui, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-Llei 35/2020, pel qual es regulen una sèrie de mesures destinades a donar suport a el sector turístic, hostaler i al comerç. El RD-Llei introdueix mesures en 3 àmbits diferents: arrendaments d'immobles, laboral i tributs.
23 desembre, 2020
Nota d'Interès 44/2020: Una qüestió de prova
Mes d’una vegada ens trobem amb conflictes, ja siga per qüestions mercantils o laborals, entre altres. I moltes vegades els nostres drets no sempre compten amb documental que puguen respaldar o resoldre fácilmente la qüestió. Per això, en aquesta nota de interés volem comentar l’importància dels mitjans de prova.
16 desembre, 2020
Nota d'Interès 43/2020: Societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària (SOCIMI)
Analitzem les característiques de la figura de les SOCIMI, equivalent a la figura internacional del REIT (de l'acrònim anglès, Real Estate Investment Trust). Són una forma d'inversió financera nascuda als EUA durant la dècada dels 60, i que anys després es va traslladar a Europa per canalitzar les inversions immobiliàries.
9 desembre, 2020
Nota d’Interès 42/2020: Perilla la Golden Visa?
Polèmica a la Comissió Europea pels programes de ciutadania per a inversors de Xipre i Malta. Entre altres coses, els preocupa les conseqüències que tenen respecte a tota la Unió Europea en el seu conjunt, ja que ser nacional d'un Estat Membre implica ser ciutadà de la Unió.
1 desembre, 2020
Nota d'Interès 41/2020: La sol·licitud de mesures cautelars a través de la clàusula REBUS SIC STANTIBUS
La imprevisibilitat de la crisi originada pel COVID-19 va impactar de ple en els contractes celebrats per innumerable quantitat d'empreses espanyoles, generant incertesa respecte a com actuar davant les obligacions convingudes. En la present nota d’interès, comentem l'aplicació que estan fent els nostres tribunals en relació amb la "clàusula rebus sic stantibus", mitjantçant "mesures cautelars".
24 novembre, 2020
Nota d'Interès 40/2020: Mesures fiscals de el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat 2021
El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 conté nombroses mesures tributàries en diferents impostos. Les comentem a continuació.
6 novembre, 2020
Nota d'Interès 39/2020: Obligacions tributàries de Novembre
Comentem les obligacions fiscals que s'acosten al mes de novembre per a PIMES i autònoms.
30 octubre, 2020
Nota d'interès 38/2020: Mesures acordades per la Generalitat en matèria de lloguers
Comentem les mesures aprovades per la Generalitat per pal·liar el descens d'ingressos en serveis industrials i comercials, en particular, la rebaixa en la renda.
28 octubre, 2020
Nota d'interès 37/2020: Mesures aprovades en el "Nou Estat d'Alarma"
El passat 25 d'octubre es va aprovar l'RD 926/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 amb la finalitat d'establir les mesures i excepcions a aquest nou estat d'alarma.
26 octubre, 2020
Nota d'interès 36/2020: Compra d'habitatge per a reformar i tornar a vendre
Comentem breument els avantatges en la tributació en la compra d'habitatges per reformar i posteriorment vendre.
16 setembre, 2020
Nota d'interés 35/2020: Notes sobre la tributació d'immobles a Espanya
Comentem breument quins són els tributs a tenir en compte a l'hora de realitzar operacions immobiliàries. Quins impostos s’han de pagar al comprar una propietat? I al vendre-la?
1 setembre, 2020
Nota d'interès 34/2020: Notes sobre la tributació per a propietaris d'immobles no residents a Espanya
Comentem breument les diferents obligacions fiscals que pot comportar la compra de immobles a Espanya per a no residents.
25 agost, 2020
Nota d'interès 33/2020: Règim fiscal per impatriats d'Espanya
En un món cada vegada més globalitzat, any rere any creix el nombre de persones que s'instal·len a Espanya per motius laborals. Sempre i quan compleixin amb una sèrie de requisits, l'anomenada "Llei Beckham" els dóna la possibilitat de tributar al Impost sobre la Renda de les Persones Físiques mitjançant un règim especial destinat als […]
5 agost, 2020
Nota d'interès 32/2020: Règim especial d'entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges
Comentem quins són els requisits que han de complir les societats dedicades a l'arrendament d'habitatges per poder gaudir d'una bonificació del 85% en la quota íntegra de l'Impost de Societats.
28 juliol, 2020
Nota d'interès 31/2020: Es modifica el termini per a la presentació dels comptes anuals però no el termini de presentació del Impost sobre Societats
Amb l'entrada en vigor de Reial decret llei 19/2020 es formalitza la modificació dels terminis per a la presentació dels Comptes Anuals mentres que el de la presentació de l'Impost sobre Societats es manté. Analitzem quines conseqüències comporta aquest canvi i a partir de quan es meriten els interessos de demora en declaracions a retornar, […]
28 maig, 2020
Nota d'Interès 30/2020: Propera reforma fiscal per a pal·liar la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia
El Govern impulsaria en les pròximes setmanes una reforma fiscal per a intentar pal·liar els efectes adversos de la crisi del coronavirus. Els dos pilars principals serien la creació de nous tributs principalment a les grans fortunes, a les transaccions financeres i als serveis digitals i l'increment gradual i progressiu d'impostos preexistents, així com l'harmonització […]
21 maig, 2020
Nota d'interès 29/2020: Hisenda adverteix de missatges falsos de WhatsApp o Telegram per a enganyar als contribuents
La AEAT alerta als contribuents sobre la nova modalitat d'enganys mitjançant l'enviament de missatges falsos identificant-se com l'organisme en qüestió. Així mateix els recorda l'existència del Pla ‘Li cridem’ de l'Agència Tributària, per a ser contactats i poder confeccionar les seves declaracions de la Renda 2019 sense córrer riscos.
20 maig, 2020
Nota d'interès 27/2020: Augmenten, entre d’altres, l’Impost sobre la Renda i sobre successions i donacions a Catalunya.
Amb la nova llei aprovada per la Generalitat, seran més cares les donacions i successions així com les Transmissions Patrimonials. Per la seva part, també es modifica l’impost sobre la renda, per les rendes obtingudes durant l’any 2020. Analitzem breument la nova normativa.
14 maig, 2020
Nota d'interès 28/2020: Noves mesures socials en defensa de l'ocupació
Ahir es va publicar el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació en quant als ERTO basats en les causes recollides en l'article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 […]
14 maig, 2020
FONT & YILDIZ, guanyador del premi al millor assessorament multidisciplinar
Com a membres de la Junta Directiva de la Cambra de Comerç Hispano Turca ens complau compartir el butlletí que publicat el passat mes de novembre, on ens fan lliurament del premi al millor despatx d'advocats multidisciplinari lliurat per part del diari El Economista i que va tenir lloc el passat mes d'octubre a Foment […]
30 desembre, 2019
Inicio de la campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El pasado 13 de Marzo se ha publicado en el BOE los nuevos impresos para la declaración del Impuesto sobre  la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio 2018. Por otro lado la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha comunicado que ya ha iniciado el envío a los contribuyentes de los datos […]
18 març, 2019

F&Y Opina

El soci de FONT & YILDIZ reconegut en BEST LAWYERS 2024
Axel Yildiz, el soci-fundador de FONT & YILDIZ tax-law services, reconegut pel rànquing internacional Best Lawyers en dues àrees de practica “Corporate and Mergers and Acquisitions Law” i “Real Estate Law”. Cada any el directori reconeix els millors advocats d'Espanya de la valoració dels companys de professió que voten als candidats que consideren meritoris per […]
30 novembre, 2023
LA IMPORTÀNCIA DE LES DADES QUE SUBMINISTREM A HISENDA
L'emplenament de declaracions tributàries sol considerar-se com una tasca burocràtica d'escàs valor, que pot encarregar-se a personal poc qualificat o a gestories “low cost”. “Cras error”. És suficient en pensar que, a part d'algunes dades que proporcionen notaris i bancs, la gran majoria de les dades que controla Hisenda, són dades que proporcionen els propis […]
25 abril, 2023
LA PROBLEMÀTICA DE LA RETRIBUCIÓ DELS SOCIS-PROFESSIONALS
En aquest breu article farem referiemcio a aquelles societats l'activitat de les quals pugui qualificar-se com a professional, incloent en aquest grup no només les societats constituïdes sobre la base de la Llei de Societats Professionals (Llei 2/2007), sinó a totes aquelles l'activitat de les quals s'hagi d'enquadrar en la secció segona de les tarifes […]
17 abril, 2023
Font Yildiz és nou membre de la Xarxa de Partners de Catalonia Trade & Investment - ACCIÓ
Hem passat a formar part de la xarxa de Partners de Catalonia Trade & Investment-ACCIÓ, l'agència de la Generalitat de Catalunya que promou la inversió estrangera, la competitivitat empresarial, el comerç internacional, la innovació i el finançament d'empreses i startups a Catalunya. ACCIÓ compta amb 40 oficines internacionals de comerç i inversions, cobrint més de […]
30 juliol, 2020
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross