Compra-venda d’empreses i reestructuració de grups societaris (M&A)

Al llarg de la nostra trajectòria professional hem acumulat una gran experiència en la negociació i formalització jurídica de la compravenda d’empreses, entrada d’inversors estratègics, de societats de capital de risc, MBO, i LBO.

Per a això valorem l’empresa, avaluem el Pla de Negoci, negociem les condicions i assessorem sobre la forma jurídica per dur a terme la inversió.

Amb la finalitat de crear les millors condicions per preparar la compravenda, o bé per racionalitzar els grups societaris amb objectius financers, fiscals o organitzatius, proposem operacions de:

  • Fusió
  • Escissió
  • Ampliació o Reducció de Capital
  • Creació de Grups Societaris a nivell fiscal
  • Bescanvis de valors
  • Creació de Societats Holding i de Filials
  • Joint-Ventures.
  • Elaboració de Plans de negoci
  • Valoració d’empreses.
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross