Nota d'Interès 3/2023: Finalitza el termini per presentar el model 720 d'inversions a l'estranger

El proper dia 31 de març finalitza el termini per presentar el Model 720 d'inversions a l'estranger.

Estan obligats a presentar aquesta declaració els residents a Espanya que tinguin béns o drets fora del territorio Espanyol.

Per tant, convé afanyar-se a sol·licitar la informació a les entitats financeres estrangeres en què tingui dipòsits o actius financers de qualsevol classe. Recordeu que aquesta informació fa referència a l'exercici 2022 i en especial a la situació a 31 de Desembre.

L'incompliment de la presentació de la declaració dins del termini pot comportar sancions.

Estan obligats a presentar la declaració sobre béns i drets situats a l'estranger les persones físiques residents al territori espanyol, és a dir, aquells que durant l'any 2022 hagin estat a Espanya més de 183 dies.

L'obligació de declarar arriba únicament als següents tipus de béns i drets que es posseïssin el 31-12-2022 i estiguessin situats o poguessin exercir-se fora d'Espanya:

  1. Comptes en entitats financeres situades a lestranger.
  2. Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a lestranger.
  3. Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a lestranger

Recomanem sol·licitar com més aviat millor la informació a les entitats financeres i d'assegurances estrangeres perquè facilitin la documentació necessària per confeccionar la declaració del Model 720, o si escau, per acreditar que no hi ha l'obligació de presentar-la.

Per qualsevol dubte o aclariment des de FONT & YILDIZ estem a la vostra disposició.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Suscríbete a nuestro Newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  - 
Esta actuación está impulsada y subvencionada por el SOC, y financiada al 100% por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVD-19

banners fons
cross