Nota d'Interès 6/2021: Aplicació del Real Decreto 902/2020 del 13 d’octubre, sobre la igualtat retributiva entre dones i homes

31 maig, 2021
|

El passat 14 d'abril, va entrar en vigor el Reial Decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes. El mateix es basa en la transparència retributiva, per tal d'aconseguir l'efectiva igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross