La Companyia

FONT & YILDIZ és un «despatx boutique» dedicat a l’assessorament legal i la consultoria d’empreses nacionals i internacionals

A on anem i d'on venim.

FONT & YILDIZ és un Despatx Boutique especialitzat en:
1. L'assessorament Fiscal en tota mena d'operacions econòmiques i a tot tipus d'empreses, a nivell nacional i internacional. Té una marcada especialització en la defensa dels nostres clients davant la Inspecció d'Hisenda, i en la presentació de Reclamacions i Recursos davant els tribunals.
2. L'assessorament mercantil en tota mena d'operacions societàries, reestructuració grups de societats, i en l'elaboració de contractes. Especialment en contractes de compra-venda d'empreses (M & A)
3. La consultoria legal i estratègica per a empreses espanyoles que vulguin expandir-se a altres països, o arribar a acords comercials amb empreses estrangeres.
4. Proporcionar un assessorament global a nivell jurídic i econòmic a empreses o inversors estrangers que vulguin instal·lar-se a Espanya, i especialment a Catalunya, bé sigui adquirint participació en empreses espanyoles; bé sigui creant filials a Espanya; o invertint en immobles o promocions immobiliàries.
La Signatura proporciona assessorament a nivell Internacional, posant per a això a la disposició dels seus clients l'organització de Despatxos legals pertanyents a la xarxa GLOBALAW. Aquesta organització es caracteritza per l'alt estàndard de qualitat dels seus membres, raó per la qual pot trobar-se en ella una important cobertura jurídica en operacions internacionals.
FONT & YILDIZ està compromesa amb la millora del coneixement i la incorporació del “talent”, per això es troba vinculat al món acadèmic formant part del Consell Professional de la facultat de Dret de ESADE.

FONT & YILDIZ va sorgir com una aposta de les signatures, FONT ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P i AI ADVICE & CONSULTANCY, S.L., per a complementar-se mútuament, ampliant el catàleg de serveis conjunt, per a d'aquesta manera oferir als nostres clients estrangers un assessorament legal de caràcter global a Espanya, i als nostres clients nacionals el més ampli assessorament en temes internacionals.
FONT ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P, es va crear l'any 2007, agafant el relleu de FONT ASSESSORS FISCALS, S.L. que s'havia constituït en 1993, des d'aquest moment els serveis professionals d'assessorament fiscal, mercantil i comptable, que prestava aquesta última, va passar a ser prestat per FONT ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P, convertint a FONT ASSESSORS FISCALS, S.L. en una empresa de mitjans i intermediació.
L'equip de FONT ADVOCATS I ECONOMISTES SLP ha tingut sempre una reconeguda especialització en Dret Tributari, a causa de l'experiència que en aquesta matèria té el seu soci fundador, Jordi Font Bardía, a conseqüència de la seva condició d'Inspector Financer i Tributari en excedència, i d'haver ocupat diferents càrrecs de responsabilitat en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
La seva especialització es complementa amb un alt nivell de coneixement en Dret Mercantil (contractes i operacions societàries), Fusions i Adquisicions (M & A), i Dret Successori, envers això poder assessorar l'Empresa Familiar i als seus socis en les millors condicions.

AI ADVICE & CONSULTANCY, S.L. és una signatura d'advocats creada l'any 2015 per Axel Yildiz Kalayci, advocat en exercici a Espanya i l'Argentina, Executive MBA per ESADE i Màster en Dret Internacional dels Negocis per l'Institut Superior de Dret i Economia (ISDE).
AI ADVICE & CONSULTANCY, S.L., és una signatura molt especialitzada en l'assessorament legal i econòmic a inversors estrangers que desitgen invertir a Espanya adquirint participació en empreses espanyoles, creant filials, invertint en immobles i desenvolupant el seu negoci a Espanya.
Així mateix està especialitzada en el desenvolupament i acompanyament a empreses espanyoles l'objectiu de les quals és expandir-se a altres països.
La Signatura posseeix un gran coneixement dels mercats turc i de la seva zona d'influència, així com del mercat sud-americà, la qual cosa li permet oferir assessorament legal a empresaris i inversors d'aquestes regions que volen implantar-se o invertir a Espanya, i al seu torn a empreses espanyoles que desitgen expandir-se en aquestes àrees.

ENS AVALEN

Des de l’inici de la nostra activitat professional hem establert excel·lents relacions amb entitats públiques i privades, amb entitats financeres i amb persones de referència en el món empresarial.

Tot això juga un paper important a l’hora d’oferir als nostres clients un valor afegit tant en el manteniment de les relacions a nivell de business estratègic i de generació de potencials negocis, així com en la realització i execució de projectes a nivell operatiu.

No obstant això, el principal aval de la nostra trajectòria professional l’obtenim dels nostres propis clients, d’institucions acadèmiques i de professionals com són:

  • ESADE (Membres del consell professional de la Facultat de Dret)
  • Registre d’Economistes d’Assessors Fiscals (AEDAF)
  • Registre d’Economistes Auditors
  • Col·legi d’Advocats de Barcelona
  • Col·legi d’Economistes de
  • Cambra de Comerç Hispano-Turca (Membres de la Junta Directiva)
Font Yildiz - avalados por Globalaw
Font Yildiz - avalados por el Colegi advocatsl bcn
Font Yildiz - avalados por REA
Font Yildiz - avalados por AEDAF
Font Yildiz - Avalados por la cámara comercio francesa
Font Yildiz - Avalados por ESADE
Font Yildiz - Avalados por Col. Economistes CAT
Font Yildiz - avalados por Cámara comercio hispano turca AEDAF

Oferim una proposta de valor única

La nostra firma està dirigida a generar “valor” per al client. La recerca d’aquesta “creació de valor” es concreta en: la reducció de riscos jurídics, tributaris i empresarials, en la reducció de costos de tota mena, i en la generació d’oportunitats de negoci a nivell nacional i internacional. Volem que el client ens consideri un “partner” més que un proveïdor de serveis.
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross