Jordi Font

Jordi Font

Jordi Font

Enviar correo

Títols Académics y Oposicions

  • Inspector Financer i Tributari (en excedència)
  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
  • Enginyer industrial superior.
  • Diplomat en Ciències Empresarials.
  • Auditor de Comptes

Àrees de especialització

Soci Director, coordinador de les àrees Fiscal, Succesori, Societari i Comptabilitat.

Idiomes

Català
Castellà
Francès
Anglès
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross