Nota d'Interès 4/2024. Canvis en la cotització a la Seguretat Social dels autònoms

5 abril, 2023
|

A partir de l´1/1/2023, el Reial Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol de 2022 estableix que la quota que els autònoms han de pagar a la Seguretat Social es calcularà en funció dels ingressos que previsiblement tindran per la seva activitat empresarial / professional durant l'any.

La persona treballadora autònoma haurà de triar la base de cotització mensual que li correspondrà segons la previsió que faci dels rendiments nets que de mitjana hagi de percebre.

Per calcular els rendiments estimats:

- S'ha d'estimar quins rendiments nets obtindrà anualment i aplicar-los una deducció per despeses genèriques d'un 7% per autònoms persona física i del 3% per autònoms societaris.

- El rendiment anual obtingut s'ha de dividir entre 12 mesos.

A partir dels rendiments anuals nets estimats, segons el càlcul anterior, i aplicant la taula que s'exposa a continuació, es pot determinar la quota mínima o màxima per la qual s'ha de cotitzar a la Seguretat Social. L´interessat podrà optar entre la quota mínima o la màxima.

Si durant l'any natural comprovem que la nostra estimació inicialment realitzada no és correcta, podem canviar fins a un màxim de sis vegades la base de cotització amb els terminis i efectes següents:

- Efectes des de l'1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.

- Efectes des de l'1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.

- Efectes des de l'1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.

- Efectes des de l'1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.

- Efectes des de l'1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

En tot cas, no hem d'oblidar que les bases triades tindran caràcter provisional fins que es procedeixi la seva regularització l'any següent quan es presenti la declaració de la renda.

Per això, en cas que finalment la base de cotització mensual realitzada no sigui la correcta, es farà la regularització de quotes.

Per qualsevol dubte o aclariment des de FONT & YILDIZ estem a la vostra disposició.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross