Tax Compliance

La nostra companyia ofereix a empreses grans, petites i mitjanes el servei de Tax Compliance, que consisteix en:

  1. Definir la política fiscal de compliment adoptada per l’òrgan d’administració de la companyia, i redactant el document que serà objecte d’aprovació.
  2. Preparació dels sistemes de control, per assegurar que els diferents departaments de la companyia compleixin amb la política fiscal establerta. Per a això es supervisar les declaracions de tota mena que la companyia hagi de presentar a la Hisenda Pública Espanyola.
  3. Presentar anualment al Consell d’Administració un informe en el qual es detalli el grau de compliment de les normes tributàries, el nivell de risc assumit per la companyia i, si s’escau, es proposin mesures que redueixin a l’màxim el risc de contingències fiscals.
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross