Procesal / Concursal

Oferim assessorament i direcció lletrada en totes les fases dels diversos procediments civils i mercantils, dissenyant les estratègies pre-litigioses més d’acord amb la defensa dels interessos dels nostres clients. Negociem i redactem acords transaccionals. Actuem en procediments de:

 • Reclamació de crèdits i recuperació d’impagats, tant en la seva fase extrajudicial com judicial.
 • Responsabilitat civil (Danys i perjudicis)
 • Conflictes societaris i mercantils (Conflictes entre socis)
 • Responsabilitat d’administradors (derivació de responsabilitat)
 • Contractació mercantil (agència, distribució)
 • Dret de la competència (Competència deslleial)
 • Procediments relatius a marques, dissenys industrials, drets de propietat intel·lectual
 • Concurs de creditors: assistència a la companyia concursada (en fase de pre concurs com en la interposició del mateix) com als seus creditors al llarg de tot el procediment concursal (fase comuna, conveni o liquidació):
  • Comunicació i impugnació de crèdits
  • Assistència jurídica en fase de qualificació concursal
  • Accions de reintegració i altres incidents concursals
  • Assessorament en l’adquisició d’unitats productives en el concurs de creditors
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross