Successori

El nostre equip d’advocats l’ajudarà a planificar la seva herència per aconseguir el mínim cost fiscal, portarà a terme la tramitació testamentària (inventari de béns, acceptació d’herència), i presentarà la declaració de l’impost sobre successions dels hereus.

Entre d’altres, prestem els següents serveis:

  • Redacció del Testament. Pactes successoris. Llegats.
  • Tramitacions testamentàries: Herències.
  • Donacions
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Legítima: determinació i càlcul.
  • Casos de successió intestada (sense testament)
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross