Defensa del Contribuent

Els nostres professionals posseeixen una àmplia experiència sobre els procediments, i els criteris seguits per la Inspecció de l’AEAT; la qual cosa juntament amb un profund coneixement de la llei, i dels pronunciaments de la jurisprudència, ens permet proporcionar als nostres clients un assessorament amb la màxima seguretat jurídica, perquè puguin desenvolupar els seus negocis i patrimonis amb la màxima eficiència.

Amb aquesta finalitat:

  • Actuem preventivament fent revisions fiscals, per detectar contingències i corregir-les a temps.
  • Actuem tàctica i estratègicament en l’enfocament de les Inspeccions i dels Requeriments de l’AEAT.
  • Actuem judicialment: Presentant reclamacions econòmic-administratives davant els Tribunals Econòmic-Administratius, i recursos contenciós-administratius davant els Tribunals Superiors de Justícia i davant l’Audiència Nacional.

El nostre grau d’especialització en aquesta matèria permet plantejar planificacions fiscals amb la màxima solvència i seguretat.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross