Mercantil

La nostra experiència i enfocament sectorial fa que tinguem una profunda comprensió de com funcionen els negocis i els factors empresarials clau aplicables a cada un dels sectors en què actuen els nostres clients. Això ens permet guiar-los en el curs de tot el cicle de vida dels seus negocis, oferint solucions jurídiques pràctiques.

Els advocats del nostre Departament Mercantil, no només es limiten a la més adequada aplicació de la llei, sinó que aprofundeixen en les característiques i condicions dels negocis que hagin de documentar, per proporcionar el millor assessorament en aquesta àrea.

Els serveis que prestem poden classificar en quatre grups:

Societari

 • Societats de Capital: Constitució, modificacions estatutàries, dissolució d’empreses, ampliacions i reduccions de capital.
 • Secretaria en Òrgans d’Administració: Actuem com a secretaris No Consellers en Consells d’Administració. Redacció d’Actes i Certificats, Compliment amb el registre del Llibre d’Actes i del Llibre de Socis.
 • Societats Civils, Societats Professionals, Societats Laborals, Cooperatives i altres formes associatives.
 • Reorganitzacions empresarials: fusions i adquisicions (M&A), Planificació empresarial i patrimonial, escissions totals o parcials, escissió de branca d’activitat.
 • Finançaments estructurats, Project finance-finançament de projectes, Procediments de refinançament, cessions de crèdits, finançament simple o sindicat, finançament bancari.
 • Compravenda d’empreses (participacions/accions), compravenda d’Actius, Compravendes d’Unitats Productives.
 • Valoració d’empreses, Due Dilligence fiscal i mercantil.
 • Redacció, revisió i negociació de Pactes de Socis o Accionistes: Assessorem i redactem acords amb majoria reforçada; assessorem sobre restriccions a la lliure transmissibilitat de les participacions; proposem polítiques de dividends que s’adaptin a les necessitats; assessorem sobre la possibilitat de crear diferents classes de participacions i redactem clàusules de resolució davant de situacions de bloqueig així com clàusules alternatives sobre la possibilitat de separació de socis.

Responsabilitat Social Corporativa

 • Assessorament en l’elaboració dels informes de Responsabilitat Corporativa.
 • Verificació d’Informes elaborats.
 • Determinació de riscos.
 • Informe dels protocols preventius del Delicte Societari.
 • Anàlisi sobre la gestió de l’Òrgan d’Administració.

Innovació i emprenedoria: Startups

 • Protecció de la propietat intel·lectual
 • Negociar i redactar Pactes de socis que incloguin mecanismes anti-dilució de la participació.
 • Cerca de Finançament.
 • Determinació de l’estructura societària i accionarial més adequada per dur a terme el projecte.

Contractació

 • Anàlisi i interpretació de contractes, emissió d’opinions legals sobre la seva vigència, abast i contingut.
 • Redacció de contractes civils i mercantils de tota mena: entre d’altres, de distribució, d’agència, de finançament, préstecs participatius o comptes en participació.
 • Participació en l’elaboració, negociació i execució d’acords de Joint Venture i aliances estratègiques a través del vehicle idoni per a cada cas, ajudant d’aquesta manera al “closing” de nombrosos negocis empresarials.

Al tractar-se d’un despatx d’advocats multidisciplinar, assessorem de manera integral, de manera que en cada operació tenim en compte tant els aspectes legals, fiscals com laborals.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross