LA IMPORTÀNCIA DE LES DADES QUE SUBMINISTREM A HISENDA

L'emplenament de declaracions tributàries sol considerar-se com una tasca burocràtica d'escàs valor, que pot encarregar-se a personal poc qualificat o a gestories “low cost”.

“Cras error”. És suficient en pensar que, a part d'algunes dades que proporcionen notaris i bancs, la gran majoria de les dades que controla Hisenda, són dades que proporcionen els propis contribuents, a través de les declaracions d'impostos (IVA, IRPF, Societats, Patrimoni, etc…) i a través de les declaracions informatives (M-390, M-190, M-347, M-349, M-720, M-232,……).

Dades que van augmentant exercici a exercici, ja que les declaracions es van complicant, incorporant l'obligació de proporcionar més dades. Tendència que anirà en augment en els pròxims anys, i no sols en la quantitat de dades sol·licitades sinó també en la immediatesa en amb la qual s'hauran de subministrar. El S.I.I. (Sistema immediat d'informació) aplicable, de momento a algunes societats, i que sens dubte es generalitzarà més aviat que tard, és un bon exemple d'això.

Són precisament aquestes dades les que Hisenda creua i compara, i fruit d'això es generen una gran part d'inspeccions.

Per aquesta raó no s'ha de treuré cal llevar-li importància a la confecció de declaracions. Dades aparentment intranscendents com: el CNAE, l'IAE, el percentatge de participació dels socis, el nom d'administradors i apoderats, no ho són.

És sorprenent la quantitat de societats que declaren volums de facturació diferents en la declaració d'impost de societats i en la declaració resumeixen de d'IVA (M-390), sense haver analitzat i preparat la justificació d'aquestes diferències.

O aquelles en les quals les dades declarades en el model 347 (ingressos i pagaments de més de 3.000 €), no coincideixen amb els que han declarat els seus clients i proveïdors.

Errors que es multipliquen quan s'encarreguen a persones diferents, sense cap vinculació, la confecció de les diferents declaracions. Per exemple, es contracta amb una assessoria la confecció de la declaració de l'impost de societats, mentre que altres declaracions com l'IVA i les retencions de l'IRPF, el M-347 es confien a personal intern de l'empresa.

La nostra recomanació és que encarreguin al seu assessor habitual, o a un altre que pugui tenir una visió més objectiva, una anàlisi de coherència de totes les declaracions que hagi presentat corresponents a un mateix exercici, d'aquesta manera evitarà problemes en el futur.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avinguda Diagonal 601 Planta 6ª C 08028 Barcelona Tel. +34 93 494 89 80 Fax +34 93 494 89 81
info@fy-legal.com

Subscriu-te al newsletter

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, FONT & Yildiz SL tractarà les dades facilitades amb la finalitat d'enviar un butlletí informatiu entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVD-19

banners fons next generation
cross